Peletowanie biomasy, RDF i osadów pofermentacyjnych

Peletowanie jako proces zagęszczania i nadawania kształtu polega on przetłaczaniu surowca przez otwory matrycy. Duże naciski powodują nadanie kształtu rozdrobnionej biomasie a wysoka temperatura i dodatek wody spaja pelety. Pelety doskonale nadają się na cele energetyczne.

 

Peletowanie biomasy

W skład oferowanych linii peletowania biomasy wchodzi:

 1. Wychwytywacz magnetyczny ,
 2. Zbiornik buforowy granulatora,
 3. Dozownik granulatora,
 4.  Kondycjoner
 5. Granulator
 6. Chłodnica peletu wraz z wentylatorem i cyklonem,
 7. Odsiewacz peletu,
 8. Urządzenia transportowe,

 

Oferowane linie technologiczne mają wydajności od 1 do 4 t/h i wielokrotność.

Granulatory

Granulator składa się prasy granulacyjnej, kondycjonera i dozownika.Prasy granulacyjne przeznaczone do biomasy wykonywane są jako dwusilnikowe. Zastosowana przekładnia pasowa zapewnia łagodne przeniesienie napędu .Prasy standardowo wyposażone w zespół automatycznego smarowania, czołowy podajnik ślimakowy oraz elektryczny wydźwig ułatwiający wymianę matrycy i rolek.Zadaniem dozownika jest równomierne podawanie surowca do prasy granulacyjnej.

Kondycjoner jest rodzajem mieszalnika w którym surowiec może mieszać się z parą wodna, wodą  i innymi dodatkami.

Granulator jest urządzeniem bezpiecznym w którym zastosowano szereg blokad i czujników których zadaniem jest ochrona osób obsługujących i samego urządzenia.

Opcjonalnie z granulatorem dostarczany jest układ automatycznego sterowania zapewniający ciągłą kontrolę procesu granulowania, optymalne obciążenie i parametry pracy granulatora.

Podstawowe parametry granulatorów do pelletu produkcji TESTMER.

Typ

Średnica matrycy [mm]

Moc [kW]

PD-5T

360

Do 65

PD-10T

420

Do 120

PD-15T

550

Do 180

PD-20T

700

Do 220

PD-30T

850

Do 264

 

Oferujemy granulatory z matrycą pierścieniową najlepiej dostosowaną do przetwarzania biomasy.
Jesteśmy producentem matryc i rolek co zapewnia sprawne i terminowe dostarczanie części zamiennych dla naszych klientów.Parametry granulatora są ściśle związane z przerabianym surowcem dlatego do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, zestawiając linię tak aby uzyskać wymagane parametry przy minimalnym poborze mocy.

Chłodnice pelletu

Granulat wypadający z granulatora ma temperaturę przekraczającą 80˚C Aby możliwe było jego przechowywanie niezbędne jest odparowanie nadmiaru wody i stwardnienie peletu. Osiągamy to poprzez wysuszenie i schłodzenie peletu do temperatury ok 5 ˚ powyżej temperatury otoczenia.  To zadanie spełnia chłodnica peletu.

Chłodnica wykonywana jest w wersji:

 • poziomej.
 • pionowej przeciwprądowej.
 • kolumnowej.

Chłodnice poziome

Zaletą chłodnic poziomych jest spokojny równomierny ruch peletu na taśmie. Powoduje on minimalne uszkodzenia peletów.  Gładkie ścianki oraz elementy ażurowe wykonane ze stali nierdzewnej przenośnika zapewniają łatwe osypywanie się surowca.Chłodnice tego typu świetnie nadają się do niskich budynków. Nie jest do nich wymagane wykonanie wieży. Schłodzony granulat może być transportowany.Chłodnice mogą być dostarczone w zestawie z 2 wentylatorami (z wyjątkiem DP1), cyklonem wyposażonym w śluzę podcyklonową oraz zespołem rur montażowych.  

Podstawowe parametry chłodnic poziomych.

Typ

Wydajność [t/h] *

DP-1

Do 1

DP-3

Do 2

DP-5

Do 3

DP -7

Do 4

DP-10

Do 5

DP-15

Do 7

DP-20

Do 10

 * Wydajność podana orientacyjnie. Może różnić się w zależności od temperatury , wilgotności materiału, średnicy peletów i ich parametrów.

Chłodnice pionowe

Zaletą chłodnic pionowych są większe dostępne wydajności i wysoki stopień wychłodzenia materiału. Gładkie ścianki wykonane ze stali nierdzewnej  zapewniają łatwe osypywanie się surowca.

Chłodnice tego typu nadają się do instalacji pionowych w których nad chłodnicą znajduje się granulator. Schłodzony granulat może być transportowany.

Chłodnice mogą być dostarczone w zestawie z wentylatorem, cyklonem wyposażonym w śluzę podcyklonową oraz zespołem rur montażowych.  

Opcjonalnie chłodnica może być wyposażona w:

 • dodatkowy rozrzutnik pelletów,
 • pneumatycznie sterowaną przesłonę wylotu powietrza zabezpieczającą w przypadku podniesienia się temperatury w chłodnicy,
 • czujniki pożarowe.

 

Podstawowe parametry chłodnic pionowych.

Typ

Wydajność [t/h] *

CV-1

Do 0.75

CV-3

Do 1

CV-5

Do 2

CV-8

Do 4

CV-10

Do 5

CV-12

Do 6

CV-16

Do 8

CV-20

Do 10

CV-30

Do 15

* Wydajność podana orientacyjnie. Może różnić się w zależności od temperatury , wilgotności materiału, średnicy pelletów i ich parametrów.

Chłodnice kolumnowe z odsiewaczem

Chłodnica kolumnowa wykorzystywana jest do schłodzania pelletów bezpośrednio wypadających z granulatora. Jest to chłodnica o krzyżowym ruchu powietrza. W zestawie z chłodnicą dostarczany jest wentylator, cyklon oraz odsiewacz dwufrakcyjny.

Standardowo wyposażona w czujniki poziomu pozwalający na utrzymanie stałego poziomu peletu w chłodnicy. Wydajność chłodnicy dla peletu wynosi  do 2 t/h.

Wbudowany odsiewacz powoduje że chłodnice kolumnowe są doskonałą alternatywą dla tanich linii technologicznych o wydajnościach 1-2 t/h.

Czytaj dalej

Cyklony

Cyklon służy do oddzielenia pyłu i cząstek porwanych strumieniem powietrza. Jest stosowany w układach aspiracji i transportu pneumatycznego. Jest niezbędnym wyposażeniem każdej chłodnicy peletu.

Cyklony wykonywane są ze stali zwykłej, ocynkowanej lub nierdzewnej.
Cyklony wykonywane są w wielkościach od 560 do 2000 średnicy a ich dobór zależy od prędkości i zanieczyszczenia powietrza.

Cyklon mogą być wyposażony w śluzę kurzową dostosowaną gabarytowo do wylotu z cyklony i odprowadzającą kurz oddzielony w cyklonie

Śluzy kurzowe wykonywane są w rozmiarach 200 i  250 mm w zależności od wielkości cyklonu.

Czytaj dalej

Śluza kurzowa SC

Śluzy kurzowe służą do dozowania materiałów sypkich w postaci proszków, pudrów, mąki, śruty lub granul z przestrzeni w których może występować różnica ciśnić powietrza.

Mają zastosowanie do opróżniania zgromadzonego materiału z cyklonów, rozładunku silosów i zbiorników w gdzie zastosowano transport pneumatyczny i innych.

Podstawowe parametry śluz kurzowych SC.

Typ

Wydajność [t/h] *

SC-200

Do 6,5

SC-250

Do 15

* Wydajność podana orientacyjnie. Może różnić się w zależności od materiału i jego parametrów.

Wentylator

Wentylatory promieniowe niestkrzące znalazły zastosowanie w systemach aspiracji chłodnic granulatu produkowanych przez TESTMER

Wentylatory produkowane są w 2 odmianach:

 • wentylatory z wirnikiem osadzonym bezpośrednio na osi silnika  typ WP,
 • wentylatory z wirnikiem osadzonym na ułożyskowanym wale pośrednim, z napędem przenoszonym przez przekłądnię pasową typ WPS.

 

Dostosowując się do wymagań klienta wentylatory możemy wykonać jako prawe i lewe (w zależności od kierunku wypływu powietrza) z wylotem pionowym lub poziomym.

Wentylatory mogą być dostarczane z ramą z wibroizolatorami, opcjonalnie ocieplone.

Typ

Moc silnika [kW]

WP-20

2,2

WP-22.4

4,0

WP-25, WP-35.55,5
WP-4011,0
WPS-5022,0
WPS-63P,  PS AX63S22,0

Czytaj dalej

Odsiewacze pelletu

Odsiewacze przeznaczone są separacji pelletu na dwie frakcje wymiarowe.  Spełniają zadanie w oddzielaniu pyłu i drobnych cząsteczek od peletu.  Oferujemy dwa typy odsiewaczy:

 • odsiewacze wibracyjne OW,
 • odsiewacze obrotowe ORT,

Odsiewacze wibracyjne OW

Odsiewacze wibracyjne bezwładnościowe przeznaczone są separacji dwie frakcje wymiarowe.  OW posiadają zwartą i zamkniętą budowę które zajmuje mało miejsca w linii technologicznej. Połączenie z urządzeniami podającymi i odbierającymi przesiewany materiał realizowane jest za pomocą elastycznych rękawów co gwarantuje możliwość budowy pyłoszczelnych linii technologicznych. Cechują się prostota konstrukcji i bezawaryjnością.

Typoszereg odsiewaczy obejmuje wydajności dla pelletu od 2 do 16 t/h

Odsiewacze rotacyjne ORT

Odsiewacze rotacyjne wykonywane są jako dwufrakcyjne. Ich zaletą są minimalne uszkodzenia separowanego materiału, wysoka skuteczność oraz brak wibracji przez co jego praca nie wpływa na elementy konstrukcyjne hali.

Są produkowane do separacji pellet-pył o wydajnościach do 2 do 16 t/h

Czytaj dalej

Zachęcamy do zapoznania się z całą ofertą TESTMER.

Galeria

Granulator do pelletowania biomasy
Granulator do pelletowania biomasy
Matryca pierścieniowa, rolki
Matryca pierścieniowa, rolki
Chłodnica pozioma CP
Chłodnica pozioma CP
Chłodnica pionowa CV
Chłodnica pionowa CV
Chłodnica kolumnowa CK
Chłodnica kolumnowa CK
Odpylacz cyklonowy CE
Odpylacz cyklonowy CE
Śluza kurzowa SC
Śluza kurzowa SC
Odsiewacz wibracyjny OW
Odsiewacz wibracyjny OW
Odsiewacz obrotowy ORT
Odsiewacz obrotowy ORT
Wentylator WP, WPS
Wentylator WP, WPS

TESTMER - profesjonalne rozwiązania dla rynku paszowego

TESTMER WARSZAWA S.A. jest liderem na rynku producentów linii technologicznych do produkcji pasz w Polsce. Od 1991r. zainstalowaliśmy ponad 100 linii na terenie Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Włoch oraz Czech.

Podstawową maszyną stosowaną w linii technologicznej produkcji pasz jest prasa granulacyjna zwana granulatorem. TESTMER rozpoczął produkcję pras granulacyjnych w 1991 r. i od tego czasu rozbudował swoją ofertę o wszystkie maszyny związane z procesem wytwarzania pasz.

Do zakupionych u nas urządzeń do produkcji pasz oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Części zamienne potrzebne do prawidłowej eksploatacji urządzeń są produkowane przez naszą wyspecjalizowaną załogę w naszym zakładzie.

Nasze referencje, to wieloletnia
współpraca z dziesiątkami
klientów