Testmer

12

Krajów

Prowadziliśmy projekty w 12 krajach. Nasze produkty znajdą się na 3 kontynentach (Europa, Azja, Afryka)

86

Pracowników

Zatrudniamy 86 pracowników w dwóch oddziałach

30 lat (1)
30 lat

Doświadczenia

25+

Wytwórni pasz

W pełni funkcjonalnych wytwórni w kraju i za granicą

200+

Linii granulacyjnych

Ponad 200 linii granulacyjnych oraz ponad 1000 urządzeń mieszalni pasz - mieszarki

TESTMER - Lider na rynku linii
technologicznych do produkcji pasz
O firmie

Misja firmy

TESTMER WARSZAWA S.A. jako producent linii technologicznych do produkcji pasz i przetwarzania biomasy w swej Misji deklaruje profesjonalizm w działaniu, troskę o potrzeby i zadowolenie klienta i dążenie do zapewnienia jak najwyższej jakości produkowanych wyrobów.

Wprowadzając do produkcji nowo zaprojektowane wyroby zapewniamy ich zgodność z normami zharmonizowanymi i normami krajowymi ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i komfortu obsługi.

Ponad 20 lat na rynku

TESTMER Warszawa S.A. została założona w 1988 roku przez ludzi związanych z projektowaniem i badaniem maszyn przeznaczonych na potrzeby rolnictwa. Wspólne pomysły, projekty, analizy rynku pozwoliły rozpoczęcie produkcji pras granulacyjnych w 1991r. Od tego czasu dzięki naszym projektantom stale poszerzamy asortyment produkcji.

Od 1991 roku zainstalowaliśmy ponad 100 linii technologicznych w różnych częściach świata.

Certyfikaty

Od 2008 roku TESTMER wprowadził system Zarządzenia Jakością Przedsiębiorstwa

Nasze granulatory posiadają niezbędne certyfikaty pozwalające na ich sprzedaż na rynkach wschodnich (Białorusi, Rosji, Kazachstanu).

Promocja Go To Brand

Z dumą informujemy że nasze wysiłki w zakresie promocji na zagranicznych rynkach znalazły w 2020 roku współfinansowanie w ramach projektu Go To Brand.
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 3.3.3. wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020

Umowa: POIR.03.03.03-14-0284/19-00

POPW działanie 1.5

TESTMER WARSZAWA” S. A. w okresie 01.08.2020-31.10.2020r realizuje projekt: Dotacja na kapitał obrotowy dla TESTMER Warszawa S.A.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielona na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Dofinansowanie projektu z UE: 262 143,99 PLN

Zarząd spółki
mgr inż Damian Pietrzkiewicz

mgr inż. Damian Pietrzkiewicz

W TESTMER pd 2003 roku, Prezes od 2020 roku

dr inz Krzysztof Potocki

dr inż. Krzysztof Potocki

W TESTMER od 2017, Wiceprezes od 2018 roku, odpowiada za relację z klientami

Nasze referencje, to wieloletnia
współpraca z dziesiątkami
klientów
O testmer
rodo_1

Szanowni Państwo,
W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z 25 maja 2018 roku dokonaliśmy w naszej firmie zmian dostosowujących nasze procesy przetwarzania danych osobowych do nowych regulacji. Państwa dane są u nas bezpieczne. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z prawem i niezbędne do realizacji zamówień lub umów. Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem. Gwarantujemy realizację Państwa praw wynikających z RODO (szczegóły poniżej).

Administratorem Państwa danych osobowych jest TESTMER Warszawa S.A. mającym swą siedzibę w Regułach (05-816 Michałowice) przy Al. Powstańców Warszawy 4, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy nr KRS 000017274, NIP: 521-012-38-69, REGON: 001350127. Państwa dane są przetwarzane w celach:

– realizacji wiążącej nas umowy lub zamówienia (art. 6 ust. 1 pkt b. RODO),
– realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. marketingu bezpośredniego dotyczącego naszych usług) (art. 6 ust. 1 pkt f. RODO),
– wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 pkt c. RODO).

Przetwarzanie będzie odbywać się tak długo, jak jest to konieczne do realizacji wymienionych celów. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli ich przetwarzanie nie jest wymagane prawem), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego (poza UE) lub organizacji międzynarodowych. W kwestiach dotyczących realizacji Państwa praw i w razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: testmer@testmer.pl.
Zarząd TESTMER Warszawa S.A.

 

 

Niedawno obchodziliśmy nasz 30-lecie.

Dziękujemy za zaufanie i współpracę wszystkim klientom, partnerom i przyjaciołom.

Informacje dla akcjonariuszy