Mieszarki do pasz i biomasy

Proces mieszania pasz – obok ważenia – decyduje o jakości mieszanki paszowej. Jest to proces odpowiedzialny którego celem jest uzyskanie jednorodnego składu mieszanki w całej objętości pomimo faktu, że surowce mogą być bardzo zróżnicowane pod względem składu, rozdrobnienia, parametrów fizykochemicznych itd. Homogeniczność pasz jest kluczem do prawidłowego żywienia zwierząt.

Mieszarka MPL-3

Mieszanie pasz

Oferowane linie mieszania każdorazowo dostosowane do wymagań klientów, rodzajów pasz, parametrów surowców. W skład linii wchodzi:

  • mieszarka łopatowa pozioma wyposażona w uchylne dno ,
  • zbiornik górny mieszarki,
  • zbiornik dolny mieszarki z zespołem wyładunkowym,
  • zespół do dozowania płynów,

Dodatkowo oferujemy również proste linie mieszające oparte na mieszarkach poziomych skierowane dla aplikacji w których liczy się cena, a ograniczeniem jest posiadane miejsce.

Mieszarki łopatowe do pasz zwierzęcych

Przeznaczone do mieszania komponentów paszowych, superkoncentratów, premiksów a także innych składników o zbliżonych parametrach. Mieszanie odbywa się poprzez ruch mieszadła wyposażonego w łopaty wewnątrz zbiornika mieszarki co powoduje ruch surowca w we wszystkich kierunkach. Krótki czas mieszania oraz dobra homogeniczność powoduje że są one obecnie podstawowym wyposażeniem wytwórni pasz.

Podstawowe parametry mieszarek łopatowych:

TypPojemność [l]Masa wsadu [kg] *
MPL-5010070
MPL-100200130
MPL-250500350
MPL-5001000700
MPL-75015001050
MPL-100020001400
MPL-200030002800

* – Masę wsadu podano orientacyjnie . Może różnić się w zależności od gęstości materiału i jego parametrów mechanicznych.

Inne wymiary mieszarek są możliwe wg indywidualnego zamówienia. Mieszaki mogą być wykonane ze stali zwykłej lub nierdzewnej.

Standardowo każda mieszarka łopatowa wyposażona jest w uchylne dno zapewniające szybkie opróżnianie mieszarki oraz zapewniające szczelność podczas procesu mieszania. Duże okno inspekcyjne zapewnia możliwość oczyszczenia mieszarki.

Standardowe wyposażenie mieszarek łopatowych

Każda mieszarka łopatowa może być wyposażona w zbiornik nad mieszarką z czujnikami poziomu surowca i układem szybkiego opróżniania służący jako zbiornik buforowy przez mieszaniem jak również w zbiornik pod mieszarką z czujnikami poziomu oraz transportem wyładowczym służący jako zbiornik buforowy po mieszaniu. Zapewnia to krótki czas mieszania – 1-2 min oraz czas opróżniania który nie przekracza 15 s.

Napęd mieszarki realizowany jest poprzez motoreduktor zapewniając długą i bezawaryjną pracę. Zespół dozowania płynów.Przygotowanie pasz wymaga wymieszania surowców z komponentami płynnymi takim jak olej, tłuszcz roślinny, płynny aminokwasy i inne. Dostarczamy kompletne linie dozowania wraz ze zbiornikami, układami pompowymi.

Opcjonalnie kązda mieszarka może być wyposażona do 3 niezależnych kolektorów z dyszami podawania płynów podczas mieszania oraz zawory przedmuchu dysz. Kolektory są podgrzewane i ocieplone aby płyny nie ulegały gęstnieniu.

Mieszarki wstęgowe do pasz zwierzęcych

Przeznaczone do mieszania komponentów paszowych, superkoncentratów, premiksów a także innych składników o zbliżonych parametrach. Mieszanie odbywa się poprzez ruch mieszadła wyposażonego w podwójne wstęgi skierowane przeciwnie co powoduje ruch surowca w we wszystkich kierunkach. W dnie mieszarki znajduje się elektryczna zasuwa wyładunkowa. Małe gabaryty, krótki czas mieszania oraz dobra homogeniczność powoduje że często znajduje zastosowanie w wytwórniach pasz.

Podstawowe parametry mieszarek łopatowo wstęgowych dla pasz zwierzęcych:

TypPojemność [l]Masa wsadu [kg] *
MP-150350150
MP-250600250
MP-5001300500
MP-7501800750
MP-100025001000
MP-150036001500
MP-200050002000

* – Masę wsadu podano orientacyjnie . Może różnić się w zależności od gęstości materiału i jego parametrów mechanicznych.

Inne wymiary mieszarek są możliwe wg indywidualnego zamówienia. Mieszaki mogą być wykonane ze stali zwykłej lub nierdzewnej.

Natłuszczanie - dodawanie płynnych komponentów

Mieszarki pozwalają na mieszanie odwarzonych wcześniej surowców stałych ale także dodatków płynnych takich jak: tłuszcz roślinny – olej, tłuszcz zwierzęcy – smalec, zakwaszacz, enzymy i inne.

 

Mieszarki wstęgowe do biomasy

Biomasa jest trudnym materiałem, który ze względu na duży kąt usypowy i możliwość klejenia się i zawisania wymaga dodatkowych maszyn.

Testmer jest producentem mieszarek do biomasy których stosowanie zapewnia ciągłość podawania surowca i eliminuje jego zawieszanie. Pozwala również na wymieszanie biomasy z ewentualnymi dodatkami. Ciągłe mieszanie odbywa się poprzez ruch mieszadła wyposażonego w podwójne wstęgi skierowane przeciwnie co powoduje ruch biomasy we wszystkich kierunkach. W dnie mieszarki znajduje się elektryczna zasuwa wyładunkowa. Małe gabaryty i korzystna cena powoduje że często znajduje zastosowanie w wytwórniach peletu.

Podstawowe parametry mieszarek łopatowo wstęgowych dla biomasy:

TypPojemność [l]Masa wsadu [kg] *
MP-15035050
MP-250600120
MP-5001300250
MP-7501800360
MP-10002500500
MP-15003600720
MP-200050001000

Opcjonalnie wszystkie mieszarki mogą być dostarczone w wyposażeniem spełniającym normy ATEX  

Zachęcamy do zapoznania się z całą ofertą TESTMER.

Galeria

Mieszarka MPL
Mieszarka MPL
Mieszarka MP 1000 kg
Mieszarka MP 1000 kg
Mieszarka MP 50 kg
Mieszarka MP 50 kg
Mieszarka nad granulatorem
Mieszarka nad granulatorem

TESTMER - profesjonalne rozwiązania dla rynku paszowego

TESTMER WARSZAWA S.A. jest liderem na rynku producentów linii technologicznych do produkcji pasz w Polsce. Od 1991r. zainstalowaliśmy ponad 100 linii na terenie Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Włoch oraz Czech.

Podstawową maszyną stosowaną w linii technologicznej produkcji pasz jest prasa granulacyjna zwana granulatorem. TESTMER rozpoczął produkcję pras granulacyjnych w 1991 r. i od tego czasu rozbudował swoją ofertę o wszystkie maszyny związane z procesem wytwarzania pasz.

Do zakupionych u nas urządzeń do produkcji pasz oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Części zamienne potrzebne do prawidłowej eksploatacji urządzeń są produkowane przez naszą wyspecjalizowaną załogę w naszym zakładzie.

Nasze referencje, to wieloletnia
współpraca z dziesiątkami
klientów