Mieszanie

Proces mieszania pasz – obok ważenia – decyduje o jakości mieszanki paszowej. Jest to proces odpowiedzialny którego celem jest uzyskanie jednorodnego składu mieszanki w całej objętości pomimo faktu, że surowce mogą być bardzo zróżnicowane pod względem składu, rozdrobnienia, parametrów fizykochemicznych itd. Homogeniczność pasz jest kluczem do prawidłowego żywienia zwierząt.

 

Mieszanie pasz

Oferowane linie mieszania każdorazowo dostosowane do wymagań klientów, rodzajów pasz, parametrów surowców.
W skład linii wchodzi:

  • mieszarka  łopatowa  pozioma wyposażona w uchylne dno ,
  • zbiornik górny mieszarki,
  • zbiornik dolny mieszarki z zespołem wyładunkowym,
  • zespół do dozowania płynów,

 

Dodatkowo oferujemy również proste linie mieszające oparte na mieszarkach poziomych skierowane dla aplikacji w których liczy się cena, a ograniczeniem jest posiadane miejsce.

Mieszarki łopatowe MPL

Przeznaczone do mieszania komponentów paszowych, superkoncentratów, premiksów a także innych składników o zbliżonych parametrach.

Schemat działąnia mieszarki łopatowej    X*  –  zespół szybkiego załadunku.    X**  –   uchylne dno do szybkiego wyładunku.   Ilość łopat zależy od wielkości mieszarki.

Mieszanie odbywa się poprzez ruch mieszadła wyposażonego w łopaty wewnątrz zbiornika mieszarki co powoduje ruch surowca w we wszystkich kierunkach.  Krótki czas mieszania –  3-4 min  oraz wysoka homogeniczność powoduje że są one obecnie podstawowym wyposażeniem wytwórni pasz.

Podstawowe parametry mieszarek łopatowych:

Typ

Pojemność [l]

Masa wsadu [kg] *

MPL-50

100

70

MPL-100

200

130

MPL-250

500

350

MPL-500

1000

700

MPL-750

1500

1050

MPL-1000

2000

1400

MPL-2000

3000

2800

* – Masę wsadu podano orientacyjnie . Może różnić się w zależności od gęstości materiału i jego parametrów mechanicznych.

Inne wymiary mieszarek są możliwe wg indywidualnego zamówienia. Mieszaki mogą być wykonane ze stali zwykłej lub nierdzewnej.

Mieszarka Łopatowa może być wyposażona w:

  • zbiornik nad mieszarką z czujnikami poziomu surowca i układem szybkiego załadunku mieszarki. Zbiornik taki służy jako zbiornik buforowy przez mieszaniem w którym gromadzone są komponenty
  • zbiornik pod mieszarką  z czujnikami poziomu oraz transportem wyładowczym służący jako zbiornik buforowy po mieszaniu.
  • zespół elementów odpowietrzających pozwalających na łatwy przepływ powietrza podczas zasypywania i opróżniania mieszarki.

 

Uzupełnienie stanowi możliwość ważenia mieszarki lub zbiornika podwagowego.

Zespół dozowania płynów

Przygotowanie pasz wymaga  wymieszania surowców z komponentami płynnymi takim jak olej, tłuszcz roślinny,  płynny aminokwasy i inne.

Dostarczamy kompletne linie dozowania wraz ze zbiornikami, układami pompowymi.

Mieszarki poziome MP

Przeznaczone do mieszania komponentów paszowych, superkoncentratów, premiksów a także innych składników o zbliżonych parametrach.

Mieszanie odbywa się poprzez ruch mieszadła wyposażonego w podwójne wstęgi skierowane przeciwnie, co powoduje ruch surowca w we wszystkich kierunkach.  W dnie mieszarki znajduje się elektryczna zasuwa wyładunkowa. Małe gabaryty, krótki czas mieszania oraz dobra homogeniczność  powoduje że często znajduje zastosowanie w wytwórniach pasz.

Podstawowe parametry mieszarek poziomych:

Typ

Pojemność [l]

Masa wsadu [kg] *

MP-150

350

150

MP-250

600

250

MP-500

1300

500

MP-750

1800

750

MP-1000

2500

1000

MP-1500

3600

1500

MP-2000

5000

2000

* – Masę wsadu podano orientacyjnie . Może różnić się w zależności od gęstości materiału i jego parametrów mechanicznych.

Inne wymiary mieszarek są możliwe wg indywidualnego zamówienia. Mieszaki mogą być wykonane ze stali zwykłej lub nierdzewnej. 

Zachęcamy do zapoznania się z całą ofertą TESTMER.

Galeria

Mieszarka MPL
Mieszarka MPL
Mieszarka MPL ze zbiornikiem
Mieszarka MPL ze zbiornikiem
Mieszarka MP
Mieszarka MP

TESTMER - profesjonalne rozwiązania dla rynku paszowego

TESTMER WARSZAWA S.A. jest liderem na rynku producentów linii technologicznych do produkcji pasz w Polsce. Od 1991r. zainstalowaliśmy ponad 100 linii na terenie Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Włoch oraz Czech.

Podstawową maszyną stosowaną w linii technologicznej produkcji pasz jest prasa granulacyjna zwana granulatorem. TESTMER rozpoczął produkcję pras granulacyjnych w 1991 r. i od tego czasu rozbudował swoją ofertę o wszystkie maszyny związane z procesem wytwarzania pasz.

Do zakupionych u nas urządzeń do produkcji pasz oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Części zamienne potrzebne do prawidłowej eksploatacji urządzeń są produkowane przez naszą wyspecjalizowaną załogę w naszym zakładzie.

Nasze referencje, to wieloletnia
współpraca z dziesiątkami
klientów