Granulowanie pasz

Nowoczesne wytwórnie pasz są obecnie zakładami wysoko specjalizowanymi, zautomatyzowanymi, spełniającymi surowe normy paszowe. Każda wytwórnia potrzebuje nowoczesnych i niezawodnych urządzeń do produkcji pasz.

 

Granulowanie pasz

Granulowanie  jako proces zagęszczania i nadawania kształtu  znajduje szerokie zastosowanie w procesie produkcji pasz. Polega on przetłaczaniu surowca przez otwory matrycy. Wysoka temperatura wywołana dodatkiem pary oraz znaczne naciski powodują rozpuszczenie skrobi zawartej w paszach która działa jak klej, spajając  i utrzymując nadany kształt.

Schemat pionowej linii granulacji pasz.

W skład oferowanych linii technologicznych może wchodzić:

1- Wychwytywacz magnetyczny,
2- Zbiornik buforowy granulatora,
3- Dozownik granulatora,
4- Kondycjoner
5,6- Higienizator,
7- Granulator
8,9- Chłodnica pionowa wraz z rurami odprowadzenia powietrza,
10,11- Cyklon aspiracji wraz ze śluzą,
12,13- Wentylator wraz z wyrzutnią dachową,
14 – Kruszarka granulatu,
15,16- Urządzenia transportowe,
17- Odsiewacz granulatu

Oferowane linie technologiczne mają wydajności od 1 do 30 t/h

Granulatory

Granulator składa się prasy granulacyjnej, kondycjonera i dozownika.

Prasa granulacyjna do mocy 75 kW może być wykonywana jako jednosilnikowa, a powyżej tej mocy jako dwusilnikowa. Zastosowana przekładnia pasowa zapewnia łagodne przeniesienie napędu i cichą pracę.

Zadaniem dozownika jest równomierne podawanie surowca do prasy granulacyjnej.
Kondycjoner jest rodzajem mieszalnika w którym w wyniku ruchu łopatek surowiec może mieszać się z parą wodna, wodą, melasą i innymi dodatkami.

Granulator jest urządzeniem bezpiecznym w którym zastosowano szereg czujników i blokad, których zadaniem jest ochrona osób obsługujących i samego urządzenia.

W celu ułatwienia wymiany rolek i matrycy w granulatorze zastosowano elektryczny wydźwig,

Wyposażaniem opcjonalnym granulatora jest:

 • układ automatycznego smarowania
  (w granulatora od PD10 układ automatycznego smarowania jest w standardzie),
 • czołowy podajnik ślimakowy,
 • zestaw urządzeń do dozowania melasy do kondycjonera granulatora obejmujący zbiornik magazynowy, podgrzewany z mieszadłem, instalację pompową z przepływomierzem, zespół dysz roboczych,
 • zestaw urządzeń do napylania oleju bezpośrednio na wypadający granulat (na tz. ciepłą granulkę), 

Do każdego granulatora oferowany jest kompletny system automatyki i sterowania, dzięki któremu granulatora osiąga optymalne parametry pracy.

Typ

Średnica matrycy [mm]

Moc [kW]

PD-1

250

do 20

PD-3

305

do 45

PD-5

360

do 65

PD-10

420

Do 120

PD-15

550

Do 220

PD-20

700

Do 270

PD-30

850

Do 320

Oferujemy granulatory z matrycą pierścieniową najlepiej dostosowaną do produkcji pasz.
Jesteśmy producentem matryc i rolek co zapewnia sprawne i terminowe dostarczanie części zamiennych dla naszych klientów.

Parametry granulatora są ściśle związane z przerabianym surowcem dlatego do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, zestawiając linię tak aby uzyskać wymagane parametry przy minimalnym poborze mocy.

Higienizator HG

Obecnie przed paszami stawiane są coraz wyższe wymagania jakościowe, szczególnie w zakresie ochrony paszy przed bakteriami, grzybami czy pleśniami.

Rolę tą spełnia higienizator którego zadaniem jest przetrzymanie paszy podgrzanej wcześniej do wymaganej temperatury przez okres od 3 do 5 min.

Higienizator jest rodzajem przenośnika ślimakowego o dużej średnicy w którym surowic wolno przemieszcza się. Ocieplane i dogrzewane ścianki utrzymują surowiec w stałej temperaturze.

Zastosowane elementy kontrolne : czujniki temperatury, czujnik wagowy i inne zapewniają pracę higienizatora w trabie automatycznym.

Chłodnice granulatu

Granulat wypadający z granulatora ma nierzadko temperaturę przekraczającą 80˚C

Aby możliwe było jego przechowywanie niezbędne jest schłodzenie do temperatury ok 5 ˚ powyżej temperatury otoczenia.  To zadanie spełnia chłodnica granulatu.

Chłodnica wykonywana jest w wersji

 • poziomej.
 • pionowej przeciwprądowej.

Chłodnice poziome

Zaletą chłodnic poziomych jest spokojny równomierny ruch granulatu na taśmie. Powoduje on minimalne uszkodzenia granul.  Gładkie ścianki wykonane ze stali nierdzewnej  zapewniają łatwe osypywanie się surowca zapobiegając  rozwojowi pleśni.

Chłodnice tego typu świetnie nadają się do niskich budynków. Nie jest do nich wymagane wykonanie wieży. Schłodzony granulat może trafiać bezpośrednio do kruszarki granulatu lub być transportowany dalej.
Chłodnice mogą być dostarczone w zestawie z wentylatorem, cyklonem wyposażonym w śluzę podcyklonową oraz zespołem rur montażowych. 

Podstawowe parametry chłodnic poziomych.

Typ

Wydajność [t/h] *

DP-1

Do 2

DP-3

Do 4

DP-5

Do 6

DP -7

Do 8

DP-10

Do 10

DP-15

Do 15

DP-20

Do 20

* Wydajność podana orientacyjnie. Może różnić się w zależności od temperatury , wilgotności materiału, średnicy granul i ich parametrów.

Chłodnice pionowe

Zaletą chłodnic pionowych jest wysoki stopień wychłodzenia materiału. Gładkie ścianki wykonane ze stali nierdzewnej  zapewniają łatwe osypywanie się surowca zapobiegając  rozwojowi pleśni.

Chłodnice tego typu nadają się do instalacji pionowych w których nad chłodnicą znajduje się granulatora o pod chłodnicą kruszarka granulatu. Schłodzony granulat może trafiać bezpośrednio do kruszarki granulatu lub być transportowany dalej.

Chłodnice mogą być dostarczone w zestawie z wentylatorem, cyklonem wyposażonym w śluzę podcyklonową oraz zespołem rur montażowych.  

Podstawowe parametry chłodnic pionowych.

Typ

Wydajność [t/h] *

CV-1

Do 2

CV-3

Do 4

CV-5

Do 6

CV-8

Do 8

CV-10

Do 10

CV-12

Do 12

CV-16

Do 16

CV-20

Do 20

CV-30

Do 30

* Wydajność podana orientacyjnie. Może różnić się w zależności od temperatury , wilgotności materiału, średnicy granul i ich parametrów.

Odpylacz cyklonowy - cyklon CE

Odpylacze cyklonowe stosowane są w inslacjach transportu pneumatycznego, instalacjach aspiracji maszyn i urządzeń. Ich zadaniem jest rozdzielenie mieszaniny powietrza i pyłu. W cyklonie pył wraz z powietrzem trafia do komory cylindrycznej w której wirując jest odrzucany na zewnątrz a w wyniku tarcia o ścianki cyklony traci prędkość i spada grawitacyjnie.

Cyklony są nieodłącznym elementem chłodnic granulatu.

Dostosowując się do wymagań klienta cyklony możemy wykonać jako prawe i lewe (w zależności od kierunku wlotu powietrza).  Opcjonalnie mogą obyć ocieplane aby wilgotne powietrze nie wykraplało się na ściankach cyklona.

TESTMER produkuje cyklony o średnicach od 560 do 2000 mm, zaprojektowane i dobrane tak aby skutecznie separowały mieszaniny.

Śluza kurzowa SC

Śluzy kurzowe służą do dozowania materiałów sypkich w postaci proszków, pudrów, mąki, śruty lub granul z przestrzeni w których może występować różnica ciśnić powietrza.

Mają zastosowanie do opróżniania zgromadzonego materiału z cyklonów, rozładunku silosów i zbiorników w gdzie zastosowano transport pneumatyczny i innych.

Podstawowe parametry śluz kurzowych SC.

Typ

Wydajność [t/h] *

SC-200

Do 6,5

SC-250

Do 15

* Wydajność podana orientacyjnie. Może różnić się w zależności od materiału i jego parametrów.

Wentylator

Wentylatory promieniowe niestkrzące znalazły zastosowanie w systemach aspiracji chłodnic granulatu produkowanych przez TESTMER.

Wentylatory produkowane są w 2 odmianach:

Wentylator typu WP

 • wentylatory z wirnikiem osadzonym bezpośrednio na osi silnika  typ WP,
 • wentylatory z wirnikiem osadzonym na ułożyskowanym wale pośrednim, z napędem przenoszonym przez przekładnię pasową typ WPS.

Dostosowując się do wymagań klienta wentylatory możemy wykonać jako prawe i lewe (w zależności od kierunku wypływu powietrza) z wylotem pionowym lub poziomym.

Wentylatory mogą być dostarczane z ramą z wibroizolatorami, opcjonalnie ocieplone.

Typ

Moc silnika [kW]

WP-20

2,2

WP-22.4

4,0

WP-25, WP-35.55,5
WP-4011,0
WPS-5022,0
WPS-63P,  WP-AX63S22,0

Kruszarki granulatu KGR

Ptaki szczególnie w początkowej fazie rozwoju wymagają drobno pokruszonej paszy ponieważ standardowy granulat okazał by się zbyt duży. Dlatego elementem linii granulacyjnej są kruszarki. Kruszarki KGR to konstrukcje dwuwałowe, które zapewniają w kruszonce minimalny udział części drobnych. Mają prostą konstrukcję. Mogą być dodatkowo wyposażone w dozownik walcowy i pneumatycznie sterowaną układ bypass

Oferowane kruszarki mają wydajność dostosowaną do ogólnej wydajności linii granulacyjnej.

Podstawowe parametry kruszarek KGR.

Typ

Wydajność [t/h] *

KGR-1

Do 1,5

KGR-3

Do 4

KGR-5

Do 6

KGR-8

Do 8

KGR-12

Do 12

KGR-16

Do 15

KGR-20

Do 20

Odsiewacze granulatu

Odsiewacze przeznaczone są separacji materiałów na dwie bądź trzy frakcje wymiarowe.  Znajdują zastosowanie w wytwórniach pasz w celu oczyszczenia granulatu lub kruszonki z grud i pyłu.

Oferujemy dwa typy odsiewaczy:

 • odsiewacze wibracyjne OW,
 • odsiewacze obrotowe ORT,

Odsiewacze wibracyjne OW

Odsiewacze wibracyjne bezwładnościowe przeznaczone są separacji trzy frakcje wymiarowe.  OW posiadają zwartą i zamkniętą budowę które zajmuje mało miejsca w linii technologicznej. Połączenie z urządzeniami podającymi i odbierającymi przesiewany materiał realizowane jest za pomocą elastycznych rękawów co gwarantuje możliwość budowy pyłoszczelnych linii technologicznych. Cechują się prostota konstrukcji i bezawaryjnością.

Typoszereg odsiewaczy obejmuje wydajności od 5 do 20 t/h

Odsiewacze obrotowe ORT

Odsiewacze rotacyjne wykonywane są jako dwufrakcyjne. Ich zaletą są minimalne uszkodzenia separowanego materiału, wysoka skuteczność oraz brak wibracji przez co jego praca nie wpływa na elementy konstrukcyjne hali. Są produkowane do separacji granulat-pył o wydajnościach do 10 do 30 t/h

Zachęcamy do zapoznania się z całą ofertą TESTMER.

Wideo

Galeria

Granulator
Granulator
Chłodnica pozioma
Chłodnica pozioma
Chłodnica pionowa
Chłodnica pionowa
Kruszarka granulatu
Kruszarka granulatu
Kruszarka KGR
Kruszarka KGR
Odsiewacz wibracyjny OW
Odsiewacz wibracyjny OW
Odsiewacz obrotowy ORT
Odsiewacz obrotowy ORT
Cyklon CE
Cyklon CE
Śluza kurzowa SC
Śluza kurzowa SC
Wentylator promieniowy WPS
Wentylator promieniowy WPS
Linia granulacyjna pozioma
Linia granulacyjna pozioma

TESTMER - profesjonalne rozwiązania dla rynku paszowego

TESTMER WARSZAWA S.A. jest liderem na rynku producentów linii technologicznych do produkcji pasz w Polsce. Od 1991r. zainstalowaliśmy ponad 100 linii na terenie Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Włoch oraz Czech.

Podstawową maszyną stosowaną w linii technologicznej produkcji pasz jest prasa granulacyjna zwana granulatorem. TESTMER rozpoczął produkcję pras granulacyjnych w 1991 r. i od tego czasu rozbudował swoją ofertę o wszystkie maszyny związane z procesem wytwarzania pasz.

Do zakupionych u nas urządzeń do produkcji pasz oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Części zamienne potrzebne do prawidłowej eksploatacji urządzeń są produkowane przez naszą wyspecjalizowaną załogę w naszym zakładzie.

Nasze referencje, to wieloletnia
współpraca z dziesiątkami
klientów