TESTMER
Reguły 05-816 Michałowice
Al. Powstańców Warszawy 4
tel/fax: +48 (22) 723-52-78, 723-39-84
e-mail: testmer@testmer.pl