WYCHWYTYWACZE MAGNETYCZNE

Zainstalowany w ciągu technologicznym pelletyzacji wychwytywacz magnetyczny WMS1 służy do ciągłego automatycznego oddzielania ciał ferromagnetycznych z przepływającego materiału. Wykonanie ze stali nierdzewnej daje możliwość zastosowania również w przemyśle spożywczym i chemicznym.  Konstrukcja wychwytywacza gwarantuje uzyskanie materiału wolnego od zanieczyszczeń ferromagnetycznych, chroniąc przed uszkodzeniami takie urządzenia jak: śrutowniki, granulatory, rozdrabniacze walcowe, kruszarki i inne, wychwytywacz nie powoduje uszkodzeń czyszczonego materiału.

Podstawowe parametry wychwytywaczy WMS-1

Typ

Średnica

nominalna

[mm]

Przepustowość

(dla materiału sypkiego
g=0,2 t/m3)

[t/h]

WMS1-200

200

1,4

WMS1-250

250

2,8

WMS1-300

300

5