Chłodnice pionowe CV

CHŁODNICA PIONOWA CV

Pionowa chłodnica CV pracująca w układzie przeciwprądowym, pionowym wykorzystywana jest do efektywnej obróbki pelletów z biomasy bezpośrednio po pelletyzacji. Napęd chłodnicy realizowany jest motoreduktorem a stały i regulowany poziom pelletów kontrolowany jest wibracyjnym sygnalizatorem poziomu. Z chłodnicą CV w zestawie dostarczane są wentylator, cyklon oraz śluza dolotowa.
Opcjonalnie chłodnica CV możne być wyposażona w:
– dodatkowy rozrzutnik pelletów
– pneumatycznie sterowana przesłonę regulacji ilości przepływającego powietrza
– czujniki pożarowe

Wymiary podstawowe rusztu [m]

Powierzchnia rusztu [m2]

Wydajność dla peletów

[t/h]

CV-1

0,9×0,9

do 0,75

CV-5

1,4×1,4

do 2

CV-8

1,4×1,9

do 4

CV-10

1,9×1,9

do 5

CV-12

1,9×2,4

do 6

CV-16

2,4×2,4

do 8

CV-20

2,4×2,9

do 10

* – wydajności  podano orientacyjnie, zależy ona od parametrów chłodzonego materiału.

 

CHŁODNICA KOLUMNOWA CK

Chłodnica kolumnowa CK wykorzystywana jest do schładzania pelletów bezpośrednio po procesie pelletyzacji. Jest to chłodnica o krzyżowym ruchu powietrza. W zestawie z chłodnicą dostarczane są: wentylator, cyklon oraz odsiewacz dwupokładowy OK. Stały poziom materiału w chłodnicy zapewniają czujniki indukcyjne. Wydajność chodnicy dla pelletu do 2t/h.

Chłodnice CK zalecane są szczególnie do chłodzenia pelletu.