TESTMER - O firmie

O FIRMIE

Misja Firmy

TESTMER WARSZAWA S.A. jest liderem na rynku producentów linii technologicznych do produkcji pasz w Polsce i w swojej Misji deklaruje profesjonalizm w działaniu, troszczy się o potrzeby i zadowolenie klienta na bardzo konkurencyjnym krajowym i globalnym rynku, dążąc jednocześnie do zapewnienia jak najwyższej jakości produkowanych wyrobów. TESTMER WARSZAWA S.A. wprowadza corocznie do produkcji nowo zaprojektowane wyroby, które muszą spełniać wysokie wymagania norm zharmonizowanych, norm krajowych i specyfikacji technicznych innych niż normy zharmonizowane.

O Firmie

Podstawową maszyną stosowaną w linii technologicznej produkcji pasz jest prasa granulacyjna zwana granulatorem. TESTMER rozpoczął produkcję pras granulacyjnych w 1991r. Aktualnie produkujemy 8 typów granulatorów o różnej wydajności od: 0,5 t /h do 40 t/h przeznaczonych dla małych i średniej wielkości wytwórni pasz,  dla ferm hodowlanych produkujących pasze we własnym zakresie oraz dla wytwórni pelletu.

W linii technologicznej wytwarzania paszy granulowanej występuje szereg innych niezbędnych maszyn, a mianowicie chłodnice granulatu, kruszarki, natłuszczarki, odsiewacze wibracyjne dzięki czemu możemy zaoferować klientowi pełną linię technologiczną do granulacji włącznie z jej montażem i uruchomieniem.

Od 1991r. zainstalowaliśmy ponad 100 linii granulacyjnych na terenie Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Włoch oraz Czech. Prasy granulacyjne znalazły także zastosowanie w innych gałęziach przemysłu m.i. do granulacji chmielu, trocin oraz bionawozu pochodzenia zwierzęcego.

Drugą, bardzo ważną dziedziną w procesie technologicznym produkcji pasz jest prawidłowe odważanie składników. Ma to decydujący wpływ na jakość paszy. TESTMER oferuje system automatycznego naważania komponentów paszowych opartych na technice mikroprocesorowej i komputerowej oraz zastosowaniu wag tensometrycznych. Dzięki temu systemowi uzyskuje się odpowiednią jednorodność paszy, a ingerencja personelu obsługującego w procesie produkcyjnym ogranicza się tylko do jednorazowego zaprogramowania receptury wybranej paszy.

Pragnąc rozszerzyć ofertę rozpoczęliśmy produkcję urządzeń do transportu pionowego i poziomego. Są to przenośniki czerpakowe, przenośniki ślimakowe i zgarniakowe.

W 2008 roku TESTMER wprowadził system Zarządzania Jakością Przedsiębiorstwa   

 

Granulatory TESTMER posiadają niezbedne certyfikaty pozwalające na ich sprzedaż  na rynkach wschodnich (Białorusi, Rosji, Kazachstanu)

Скан В

 

Tu certyfikat:  CERTYFIKAT В.05588

uniaW latach 2007-2009 TESTMER zrealizował projekt: Innowacyjna technologia produkcji maszyn i urządzeń do przetwarzania biomasy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju.

 

unia_dla_przedsiebiorczych

 

W latach 2010-2011 TESTMER  realizuje projekt: Innowacyjna technologia przygotowania słomy i siana do celów energetycznych.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

 

zestaw_znakow_napis_spod_herbu_m2